พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีกบินทร์บุรี
สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองหนองกี่
semenax
semenaxcaps.com
สารคีดเฉลิมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563
คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ กวดขันวินัยจราจร และป้องกันอาชญากรรม