สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีกบินทร์บุรี
สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองหนองกี่
semenax
semenaxcaps.com

สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี (เดิมชื่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี) สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นราว พ.ศ.2376 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ ณ บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์บุรี ต่อมา พ.ศ.2450 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของต้นน้ำบางปะกง ซึ่งมีแม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบ คือ แม่น้ำแควหนุมาน และแม่น้ำแควพระปรง เดิมมีฐานะเป็นกองเมืองที่ 24 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2469 ให้ยุบจังหวัดกบินทร์บุรีลงเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีฐานะเป็นกองตรวจอำเภอ จนเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี และในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายมาตั้งที่โคกหนองมันปลา บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ติดกับทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี จนถึงปัจจุบัน

ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2489
ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2559
ที่ทำการปัจจุบัน
พื้นที่รับผิดชอบ

แบ่งออกเป็น 3 เทศบาล ( 19 ชุมชน ) และ 8 ตำบล ( 119 หมู่บ้าน ) คือ
1. เทศบาลตำบลกบินทร์ จำนวน 7 ชุมชน
2. เทศบาลตำบลเมืองเก่าจำนวน 12 ชุมชน
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ จำนวน 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลกบินทร์ จำนวน 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลนนทรีจำนวน 16 หมู่บ้าน        
6. ตำบลบ้านนา จำนวน 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลเมืองเก่า จำนวน 22 หมู่บ้าน
8. ตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลย่านรี จำนวน 8 หมู่บ้าน (ยกเว้น หมู่ที่ 9,10)
10. ตำบลวังดาล จำนวน 16 หมู่บ้าน
11. ตำบลนาแขม จำนวน 11 หมู่บ้าน

การคมนาคม

ทางรถยนต์ ได้แก่ 1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 2.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 3.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359
ทางรถไฟ ได้แก่ 1.รถไฟสายตะวันออก ( กรุงเทพฯ  -  อรัญประเทศ )

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สถานีตำรวจภูธรนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี                    
ทิศใต้ ติดต่อกับ สถานีตำรวจภูธรสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี