สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีกบินทร์บุรี
สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองหนองกี่
semenax
semenaxcaps.com
เลขที่ 169/1 ม.2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
037280227
Kabinburi@police.p2.go.th
สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี Kabinburi Provincial Police Station
สภ.กบินทร์บุรี หรือ @341tljaw
kabinburi police station
www.kabinburi.prachinburi.police.go.th
แผนที่ที่ตั้งสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปราจีนบุรี