เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จึงขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถาม โทร.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กิจกรรม
  วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี นำข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชน
มพรรษา ๖๖ พรรษา ณ สภ.กบินทร์บุรี
 
  วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี ร่วมโครง
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖
พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์สระหนองบัว
ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี นำข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี และอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปราบปรามกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายา
เสพติด ตามแผนพิทักษ์ประชา ๖๑/๔ ณ บริเวณหน้า สภ.กบินทร์บุรี
 
 
  วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี ประชุมบริหารประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อชี้
แจงข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการตำรวจ พร้อม
มอบใบประกาศแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น รอบ ๓ เดือน
ณ ห้องประชุม สภ.กบินทร์บุรี
 
  วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดที่พักสายตรวจ บ้านโปร่งสะเดา
และร่วมกับข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี ทำบุญถวายภัตตาหาร
เพลพระ ณ ที่พักสายตรวจบ้านโปร่งสะเดา ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
 
  วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี ประชุมบริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจง
ข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สภ.กบินทร์บุรี
 
 
  วันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทรืบุรี ร่วมกิจ
กรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาตฺ ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจ ณ บริเวณสนามฟุตบอล หลัง สภ.กบินทร์บุรี
 
 
  วันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น. พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี งานป้อง
กันปราบปราม งานจราจร ป.พิเศษ ชุดสืบสวน และทหาร ร่วมปล่อยแถว
ระดมกวาดล้าง ปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน พ.ศ.
๒๕๖๑ "ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่"
ในเขตรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์
สมุดโทรศัพท์ตร.
ผู้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
รับ-ส่ง E-mail
หน่วยงานที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์
ที่อยู่ สภ.กบินทร์บุรี ๑๖๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทร.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗ , แฟกซ์.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗